Kongre Programı

***Poster Sunumu: Ataberk ÖZCAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi): Dijitalleşme ve Hukuk: Sürücüsüz Araçlar Perspektifinden Bir Bakış (Fuaye alanında 3 gün boyunca gerçekleştirilecektir.)

 

1. GÜN: 23 KASIM PERŞEMBE

08.00 – 09.30 KAYIT İŞLEMLERİ
09.30 - 10.00 İLK SÖZLER
 

Prof. Dr. Hamide ZAFER (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)
Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL (Doğuş Üniversitesi Rektörü)
Ahmet ERDAL (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü)

10.00 – 10.30 TÜKETİCİ HUKUKUNA SAYGI 2016 ÖDÜL TÖRENİ
10.30 – 12.15 1. OTURUM:

BANKACILIK – FİNTECH – SİGORTA SEKTÖRLERİ
(Finans Sektörünün Kuralları Değişiyor)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em. ve İstanbul Kültür Üniversitesi)

Hasan MUTAF (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TKPG Mevzuat ve Rapor Değ. Dairesi Başkanı): Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Kapsamı, Yeniden Yapılandırma ve Yeniden Finansman Uygulamaları

Ahmet USTA (FinTech İstanbul Yayın Yönetmeni): Blokchain ve Felsefesi

Prof. Dr. Selim YAZICI (FinTech İstanbul Kurucu Ortağı) : Türkiye'de Fintech

Doç. Dr. Emrehan İNAL (İstanbul Üniversitesi) : Özel Birikim Sandığı Organizasyonu ve Sözleşmesi: Eminevim Örneği Üzerinden Hukuki Düzenleme İhtiyacı Tartışması

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi) : Sigorta Poliçesi Genel Şartları ve Tüketicinin Korunması

12.15 – 13.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
13.00 – 14.30

ÖĞLE ARASI

14.30 – 15.15 2. OTURUM:

12 BANKAYA KARŞI 3 KAT TAZMİNAT DAVASI
(Güncel Gelişmeler – Sorunlar ve Çözümler)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi) : 12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat Davasına İlişkin Yeni Yaklaşımlar

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi) : 12 Banka Kararı Üzerine Açılan Tazminat Davaları Hakkında Bazı Düşünceler: Özellikle Hukuka Aykırılık ve Zarar

15.15 – 16.00

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

16.00 - 16.15 Çay Kahve Molası
16.15 – 17.15 3. OTURUM:

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ
(Tüketici Eğilimlerini ve Alışkanlıklarını Değiştiren Hizmetler)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi):

Dr. Osman AÇIKGÖZ (Teknopark İstanbul) : Yargıtay Kararları Işığında Elektronik Bankacılıkta Banka Ve Telekomünikasyon Şirketlerin Sorumluluğu

Abdullah Fatih ÇELENK (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TKPG Gümrük ve Ticaret Uzmanı) : Taahhütlü Abonelik Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Prof. Dr. Murat İNCEOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi): Abonelik Sözleşmelerinde Cihaz Taahhütnamelerinin Taksitle Satım Sözleşmesi İle İlişkisi

17.15 – 18.00

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

18.00 1. Gün Kapanışı

2. GÜN: 24 KASIM CUMA

10.00 – 11.00

4. OTURUM:

FUTURİSTLER (GELECEKÇİLER)
(Sonumuz mu Yoksa Yeni Bir Başlangıç mı? Kurallar Baştan Yazılacak!)

 

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi) & Yrd. Doç. Dr. Başak BAK (İzmir Ekonomi Üniversitesi): Tüketici Hukuku Penceresinden Yapay Zekâ

Yrd. Doç. Dr. Sera Reyhanî YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi): Yakın Gelecekte Gıda Kapsüllerinin Kullanımından Doğacak Sorunlar ve Hukuki Çözümleri

Arş. Gör. Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi): Sizin Hala Bir Biobanka Hesabınız Yok mu?

11.00 – 11.45

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

11.45 – 12.00

Çay Kahve Molası

12.00 – 12.40 5. OTURUM

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ
(Avukatların Serzenişi)


Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Gökhan ANTALYA (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi): Avukatların Serzenişi: Ücret Sözleşmelerinde Tüketici Hukuku Denetimi

Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hâkimi): Avukatlık Ücret Davalarında Usul Hukuku Sorunları

12.40 – 13.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
13.00– 14.00 ÖĞLE ARASI
14.00 – 14.45 6. OTURUM

İNŞAAT SEKTÖRÜ
(Yüksek Bedelli Tüketici İşlemleri)


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ  (Kocaeli Üniversitesi): Ön Ödemeli Konut Satışlarında Cayma ve Dönme Hakkı

Dr. Orhan SEKMEN (İstanbul BAM 18. Hukuk Dairesi Başkanı): Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Geçerlilik

14.45 – 15.15

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

15.15 – 15.30

Çay Kahve Molası

15.30 – 16.15

7. OTURUM

TAŞINMAZ SİMSARLIĞI SEKTÖRÜ
(Emlak Komisyoncularının Tüketici Hukuku Mücadelesi)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi) : Uygulamada Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesi

Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. Hukuk Dairesi Başkanı): Taşınmaz Simsarlık Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflar ve Emsal Yargı Kararları

16.15 – 16.45

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

16.45 – 17.00 Çay Kahve Molası
17.00 – 17.25 8. OTURUM

REKLAM SEKTÖRÜ
(Reklamların Önemi: Tüketici Sözleşmelerine Etkisi)


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi) & Yrd. Doç. Dr. Murat ŞAHİN (Celal Bayar Üniversitesi) : Aldatıcı Reklamlar Karşısında Tüketicilerin Tazminat Hakkı

17.25 – 17.45

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

17.45 – 18.00 Çay Kahve Molası
18.00 – 18.45 9. OTURUM

TIP SEKTÖRÜ
(Hekimler – Hastalar ve Yapay Zekâ Tedavisi)


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em. ve İstanbul Kültür Üniversitesi): Kötü Tıp Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunların Yargı Yerleri Dışında Çözümü

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE (Yeditepe Üniversitesi) : Hasta Hekim İlişkisinde Yapay Zekâ Kullanımı ve Hukuki Sonuçlar

18.45 – 19.15

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

19.15

2. Gün Kapanışı

3. GÜN: 25 KASIM CUMARTESİ

10.30 – 11.15 10. OTURUM
 

OTOMOTİV SEKTÖRÜ
(Araç Değer Kaybı – Seri Üretim Ayıplar ve Yenisi ile Değişim Sorunu)

 

Oturum Başkanı: Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu–Araştırmacı –Yazar)

İsmet DEMİRAĞ (Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemi): Araç Değer Kaybı Taleplerinde Güncel Sorunlar ve Gelişmeler

Hâkim İlhan KARA (Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı) : Otomobil Sektöründe Seri Üretimden Kaynaklanan Ayıplardan Sorumluluk ve Tüketicinin Seçimlik Hakları

11.15 – 11.45

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

11.45 – 12.00

Çay Kahve Molası

12.00 – 13.00

11. OTURUM

E-TİCARET SEKTÖRÜ
(Tüketici İşlemlerinin Gün Geçtikçe Büyüyen Platformu: E-ticaret)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Tamer İNAL (Çağ Üniversitesi) : İnternet Sözleşmelerinde Haksız Şartlar

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi): E- Ticarette Reklam ve Pazarlamanın Hukuki Denetimi

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi): Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler

13.00 – 13.30

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

13.30– 15.00 ÖĞLE ARASI
15.00 – 15.30

12. OTURUM:

ÇEVRENİN KORUNMASI
(Tüketicinin İyi Bir Çevrede Yaşama Hakkı)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

Özcan PEKTAŞ (E. TKPG Genel Müdürü) : Tüketicinin İyi Bir Çevrede Yaşama Hakkı Ve Sorumlulukları

15.30 – 15.45

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

15.45 – 16.00 Çay Kahve Molası
16.00 – 16.45

13. OTURUM

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ
(Tüketicilerin Kâbusu: Sorunlu Yolculuklar)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tamer İNAL (Çağ Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sami AKSOY (Yaşar Üniversitesi): Tüketicilerin Kâbusu: Yolcu Taşımalarında Bagaj Kayıpları ve Rötarlar

Doç. Dr. Umut YENİOCAK (Altınbaş Üniversitesi): Havayolu Taşımacılığında Overbook (Fazla Bilet Satışı)

16.45 – 17.15

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

17.15 Kongre Kapanışı