Akademik Kurul

** Akademik kurulumuz, yerli ve yabancı akademisyenler ile kongre tarihine kadar düzenli olarak güncellenecektir.

HAKİMLER

İlhan KARA (Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı) 

 

AKADEMİSYENLER

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL (Doğuş Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Fikret EREN (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em. ve İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ejder YILMAZ (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamide ZAFER (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat İNCEOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu–Araştırmacı –Yazar)

AVUKATLAR

Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)

BÜROKRAT ve SEKTOR TEMSİLCİLERİ

Özcan PEKTAŞ (E. TKPG Genel Müdürü)