Akademik Kurul

** Akademik kurulumuz, yerli ve yabancı akademisyenler ile kongre tarihine kadar düzenli olarak güncellenecektir.

HAKİMLER

Dr. Orhan SEKMEN (Yargıtay 19 HD Üyesi)

Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. HD Başkanı)

Dr. Yasemin YÜCESOY YILMAZ (Yargıtay 19. HD Tetkik Hâkimi)

Ali SELEK (Yargıtay E. Tetkik Hâkimi)

 

AKADEMİSYENLER

Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi)

Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu–Araştırmacı –Yazar)

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Öz SEÇER (Bahçeşehir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU (Maltepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür AVCI (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU (Maltepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ (Maltepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI (Doğuş Üniversitesi)

AVUKATLAR

Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)

Av. Necip ŞENEL (Özyeğin Üni. Öğr. Gör.)

BÜROKRAT ve SEKTOR TEMSİLCİLERİ

Aydın AĞAOĞLU (Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi)

Düzenleyici Kurul

Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu–Araştırmacı –Yazar)

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür AVCI (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU (Maltepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI (Doğuş Üniversitesi)