Kongre Programı

1. GÜN: 22 KASIM PERŞEMBE

08.00 – 09.30 KAYIT İŞLEMLERİ
09.30 - 10.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

10.00 – 10.30 TÜKETİCİ HUKUKUNU GELİŞTİREN KURULUŞLAR 2018 ÖDÜL TÖRENİ
10.30 – 12.15 1. OTURUM:

BANKACILIK – FİNTECH – SİGORTA SEKTÖRLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi):6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bileşik Faiz Yasağı
Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi): Kredi Kartının Haksız Kullanımında Tüketicinin Durumu
Aydın AĞAOĞLU (TBM Onursal Başkanı):Hesap İşletim Ücretleri Mücadelesi
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi) : Sigorta Hukukunda Tüketiciyi Aydınlatma Açıklaması
Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : ICO (İlk Dijital Para Arzı) ve Yatırımcının Korunması

12.15 – 13.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
13.00 – 14.30 ÖĞLE ARASI
14.30 – 15.15 2. OTURUM:

TEMEL SORUNLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi) :Customonster (Canavar Tüketici Kavramı)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ (Maltepe Üniversitesi) : Tüketicinin Haksız Rekabet Uygulamaları Karşısında Ceza Hukuku Himayesinden İstifadesi

15.15– 15.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
15.45– 16.00 Çay Kahve Molası
16.00 – 17.00 3. OTURUM:

USUL HUKUKU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi) : "Postnatal" Döneminde Konkordatoya İlişkin Bazı Sorunlar ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi) : Konkordatonun Mevcut Dava ve Takiplere Etkisi
Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. HD Başkanı) : İstinaf Yargılamasına Başvuru ve Yargılama Safhaları

17.00 – 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
17.45 1. Gün Kapanışı

2. GÜN: 23 KASIM CUMA

10.00 – 11.45

4. OTURUM:

İNŞAAT SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em.) :Kentsel Dönüşümde Güçlendirme Olgusunun Güncel Sorunları
Doç. Dr. Öz SEÇER (Bahçeşehir Üniversitesi) : Yargıtay Uygulaması IşığındaKonut Satışlarında Ayıplı İfa ve Eksik İfa Ayırımı
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : Ön Ödemeli Konut Satışlarına İlişkin Kanun Hükümlerinin Eleştirisi
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi) : İnşaat Sektöründe Reklamlardan Doğan Hukuki Sorumluluk
Ali SELEK (Yargıtay E. Tetkik Hâkimi) : Tapu Tescil Davaları

11.45 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
12.45– 13.00 Çay Kahve Molası
13.00– 14.00 ÖĞLE ARASI
14.00 – 14.45 5. OTURUM

TIP VE İLAÇ SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)


Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi) : İlaç Üreticilerinin Sorumluluğu
Av. Necip ŞENEL (Özyeğin Üni. Öğr. Gör.) : Malpraktis Davaları

14.45 – 15.15 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
15.15 – 16.00 6. OTURUM

ENERJİ SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi)

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Tekelleşme, Haksız Rekabet ve Tüketici Hukuku Sorunları: Rekabet Kurulu'nun Elektrik Piyasası Kararları Hakkında Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU (Kocaeli Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Serbest Tüketici Sözleşmeleri

16.00– 16.20 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.20 – 16.40 Çay Kahve Molası
16.40 – 17.20

7. OTURUM

TAŞIMACILIK ve SİMSARLIK SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı:
Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar)

Dr. Orhan SEKMEN (Yargıtay 19 HD Üyesi) : Karayolu ile Eşya Taşımacılığında Ziya ve Hasardan Doğan Tazminatın Belirlenmesi
Dr. Yasemin YÜCESOY YILMAZ (Yargıtay 19. HD Tetkik Hâkimi) : Taşınmaz Simsarlık Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflar ve Emsal Yargı Kararları

17.20– 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
17.45 – 18.00 Çay Kahve Molası
18.00 – 18.40 8. OTURUM

GIDA VE ÇEVRE SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi)

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar) : Tüketicinin Çevre ve Ürün Zararlarından Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi) : Tohum Yasaları ve Tüketici Hakları İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Hukuk Analizi

18.40 – 19.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
19.00 2. Gün Kapanışı

3. GÜN: 24 KASIM CUMARTESİ

11.00 – 12.00 9. OTURUM

FUTURİSTLER (GELECEKÇİLER)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi) : Yarı Robot ve Yarı İnsan: Cyborg’un Hukuki Statüsü
Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi) : Yapay Zeka - Ensdütri 4.0 ve Robot Üreticiler
Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi) : Genetik Müdahale Ve Alfa Bebekler

12.00 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
12.45 – 13.45 ÖĞLE ARASI
13.45 – 14.30

10. OTURUM

OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi) : Ayıplı Otomobillerde Misli İle Değişim ve Amortisman Bedeli
Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür AVCI (Marmara Üniversitesi):Otomotiv SektöründeGaranti Belgesi Uygulamasına İlişkin Düşünceler

14.30 – 15.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
15.00 – 15.15 Çay Kahve Molası
15.15 – 16.00

11. OTURUM:

BİLİŞİM SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) : Tüketicilerin Kişisel Verilerinin Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI (Doğuş Üniversitesi) : Sosyal Medya Aracılığıyla Gerçekleştirilen E-Ticarette Tüketicinin Korunması

16.00 – 16.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.30 Kongre Kapanışı