Kongre Programı

Futuristler

Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Sigortacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Fintech Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Otomotiv Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Taşımacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Taşınmaz Simsarlığı Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Reklam Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Tıp ve İlaç Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Avukatlık Ücret Sözleşmelerinde Tüketici Hukuku

Tüketici Yargılaması ve Usul Hukuku